Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt I
NAZWA PROJEKTU

Podniesienie konkurencyjności PPHU ALMADEX S.C. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w branży kamieniarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa:
1. Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie:
1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzesiębiorstw.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr:
09.09-UDA-RPLU.01.02.00-06-095/10 zawartej w dniu: 08.11.2010r.

NAZWA BENEFICJENTA

PPHU ALMADEX S.C.
Aleksander, Mateusz Bajor

ul. Dębowa 18 87-720 Ciechocinek

OPIS PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków europejskich ma na celu poprawę konkurencyjności na rysnku lokalnym i krajowym poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn do cięcia bloków granitowych oraz polerowania płyt granitowych.

Ze środków z dotacji zostały nabyte:

  • Maszyna linowa do cięcia kamienia naturalnego
  • Suwnica bramowa z wagą
  • Automat szlifierski
  • Zestaw komputerowy
  • Oprogramowanie komputera dla suwnicy z wagą

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

2 005 617,12 PLN
Słownie: dwa miliony pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych 12/100.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR

999 900,75 PLN
Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 75/100.

Projekt II
NAZWA PROJEKTU

Wprowadzenie innowacyjnego systemu sprzedaży, zwiększenie wolumenu, oferty i jakości produkcji poprzez budowę hali i zakup maszyn do obróbki bloków kamiennych.

Oś Priorytetowa:
1. Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie:
1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr:
12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-160/13 zawartej w dniu: 16.12.2013r.

NAZWA BENEFICJENTA

PPHU ALMADEX S.C.
Aleksander, Mateusz Bajor

ul. Dębowa 18 87-720 Ciechocinek

OPIS PROJEKTU

Realizacja projektu obejmuje:

  • wybudowanie hali wraz z montażem suwnicy wewnętrznej
  • wybudowanie budynku biurowo-administracyjnego na cele wprowadzenia działu sprzedaży
  • zakup środków trwałych do wdrożenia technologii produkcji płyt wraz z urządzeniami oszczędzającymi surowce produkcyjne
  • zakup WNiP i oprzyrządowania do wdrożenia systemu zarządzania sprzedażą